Search
Close this search box.

EXPOZIȚIE | Forma și culoarea

Expoziția cu titlul Forma și culorea, vernisată în decembrie 2022, la Galeria C.A.V, a lui Perianu Vlad-Dan student drd în anul 3, a reprezentat prima parte a cercetării sale doctorale, aducând ca noutate relația volumetriei, ca știință, în raport cu știința culorilor - cromatologia.

EXPOZIȚIE | Forma și culoarea

Expoziția intitulată Forma și Culoarea a reprezentat prima fază a cercetării doctorale, aducând în discuție relația dintre volumetrie și știința culorilor, cunoscută sub numele de cromatologie. Obiectele colorate expuse au fost rezultatul cercetării desfășurate în cadrul Universității Naționale de Arte (UNArte), deschizând noi perspective în domeniul artelor vizuale, în special în sfera obiectelor colorate.

Lucrările realizate în ultimii trei ani au explorat relația dintre culori și forme prin aplicarea unei pelicule cromatice pe suprafețele acestora. Acest strat de culoare a fost aplicat conform unor principii studiate pe parcursul programului doctoral.

Un exemplu în acest sens este lucrarea intitulată Aripa Albastră, care analizează relația dintre culoarea rece, albastru, și ritmul formelor prismatice.

De asemenea, lucrarea Pomul Vieții  explorează succesiunea verticală a formelor: prismă, piramidă, ovoid, prismă și din nou piramidă. Aceste forme de bază au fost colorate în concordanță cu principiul de potrivire a culorilor calde cu formele corespunzătoare.

Ansamblul Serial Prunci, deși inițial realizat acum mulți ani, a fost readus în atenție printr-o nouă perspectivă. Șase obiecte au fost integrate într-o singură instalație colorată, evidențiind încă o dată relația dintre formele ovoidale, colorate cu o culoare caldă, și planul orizontal al unui geam colorat.

Sculptura Pasărea Phoenix este o lucrare semicinetică, colorată în acord cu principiile menționate anterior.

Jertfa reprezintă o instalație care folosește volumul ca element esențial al figurii umane. Acestă lucrare evidențiază modul în care volumele esențiale se intersectează, se combină și generează compoziții figurative.

Portretele explorează relația dintre volumele esențiale și culoarea materialului (piatră, marmură) în procesul de creare a formei.

Scroll to Top